Tarievenstructuur

Uurtarief
Het uurtarief voor aangiftes, financiële overzichten en het opstellen van jaarrekeningen bedraagt € 50,- exclusief BTW (tarief 2020).

Het uurtarief voor fiscale adviezen op maat, het opstellen van bezwaarbrieven en het opstellen van overeenkomsten bedraagt € 75,- exclusief BTW (tarief 2020).

Het uurtarief voor het verwerken van administratie in een boekhoudprogramma bedraagt € 40,- exclusief BTW (tarief 2020). Uiteraard worden alle declaraties op basis van een uurtarief voorzien van een gedegen urenverantwoording.

Tarieven van de overige niet hierboven genoemde diensten worden onderling overeengekomen op basis van de omvang van de opdracht en noodzakelijke tijd. Het uurtarief zal niet lager dan € 40,- exclusief BTW en niet hoger dan € 75,- exclusief BTW per uur zijn.

Lonen
De kosten voor het voeren van uw loonadministratie zijn helder, transparant en controleerbaar. Per salarisspecificatie hanteren we een vast tarief van € 25,- exclusief BTW (tarief 2018) als het salaris niet maandelijks fluctueert. Bij een variabel salaris rekenen we € 30,- exclusief BTW (tarief 2018). U ontvangt maandelijks een specificatie, een betaalstaat en (als u zelf uw administratie bijhoudt) een journaalpost. Er worden geen opstartkosten per medewerker of bedrijf berekend. Er worden geen extra kosten gerekend voor het opmaken van de aangifte loonheffing. Er worden geen extra kosten gerekend voor de jaaropgaaf en u ontvangt maandelijks een declaratie.

Vast tarief
Een vast tarief vooraf afgesproken behoort ook tot de mogelijkheden. De voordelen van een vast tarief zijn:

 • flexibiliteit, u bepaalt zelf welke werkzaamheden door ons worden gedaan en welke u zelf doet:
 • kostenbesparend, u betaalt niet per uur maar een vast tarief;
 • helder en transparant, vooraf inzichtelijkheid en duidelijkheid over de totale investering op jaarbasis;
 • compleet, geen uiteenlopende tarieven voor verschillende werkzaamheden;
 • gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden, geen grote uitgave in één keer, maar betalen in maandelijkse termijnen en natuurlijk
 • zekerheid, geen hoge declaraties achteraf.

In een vast tarief zit inbegrepen:

 • Opmaken van de aangifte omzetbelasting (1, 4 of 12 maal per jaar)
 • Een rapportage per kwartaal, bestaande uit een voorlopige balans en resultatenrekening
 • Het aanleggen van een meerjarendossier, voorbereid op fiscale controles
 • Een uitgebreide jaarrapportage inclusief jaarrekening en analyses
 • Een uitgebreid fiscaal rapport inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 • Vier uur bespreektijd per jaar.

Wilt u meer informatie?
Of wilt u weten of u ook uw administratieve lasten kunt drukken, reageer dan via onze contactpagina. Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen. De omvang van uw administratie is bepalend voor de hoogte van het jaartarief en niet de hoogte van uw omzet of winst. Een goed inzicht in uw administratie is daarom noodzakelijk.

Contact